Å leve med ME

Towering

 • Skolen kan hjelpe deg med tilrettelegging, organisering, omfang og innhold.
 • Som oftest må du redusere din tid på skolen. Velg å bruke energien din på fag du liker.
 • Dersom du klarer bør du delta på noen sosiale aktiviteter sammen med andre.
 • Velg å prioritere fritidsaktiviteter som du liker godt, og kan glede deg over.
 • Gjør ting som gjør deg glad!
 • Informer om sykdommen din – i alle fall slik at dine venner kan forstå litt hvordan det er å være deg.
 • Forsøk å glede deg over det du kan klare, og tenk minst mulig på det du ikke kan.

Du kan få hjelp hos lege, helsesøster, lærer, rådgiver, PPT og OT, samt fysioterapeut, ergoterpeut og enæringsveileder.

Foreningen ME ungdom Østfold er her om du trenger oss. Mange unge med ME har nytte og glede av kontakt med andre i samme situasjon. Også pårørende er velkommen som medlemmer i vår forening!

 

 Noen råd til deg som har ME

 • Ikke gjør mer enn du tror du klarer.
 • På en god dag – spar på kreftene, ikke bruk opp alt.
 • Lytt til egen kropp og helse, bli kjent med hva du kan klare av belastninger med hensyn til hodet og kroppen. Det vil variere.
 • Forsøk å dele opp aktiviteter – ikke gjør alt på en gang.
 • Lær deg gode avslapningsteknikker.
 • Hvil deg, det er til god hjelp.
 • Kostholdsendringer og små, hyppige måltider anbefales