Rapport om ME-pasienters møte med NAV.

Norges ME-forening foretok i 2014 en spørreundersøkelse om ME-pasienters erfaringer i møte med NAV. Nå er rapporten publisert, og viser

Vil du gi din grasrotandel til ME ungdom Østfold?

Vi oppfordrer deg til å støtte oss i ME UNGDOM ØSTFOLD. Gjennom å være grasrotgiver er du med på å

Kafétreff

Ungdommer som er medlem i ME Ungdom Østfold treffes på eget initiativ på kafé omtrent en gang i måneden. Dersom

2015

Vi er inne i et nytt år. Foreningen har hatt årsmøte og valg av nytt styre, som nå arbeider med vårens