Status Høsten 2017

  Fra lederen:   Kjære medlemmer og støttespillere til ME Ungdom Østfold.   Vi er godt i gang med høsten.

Foredrag den 14. April 2016: ME-syke barn og unges livskvalitet.

Hvordan er det å leve med ME, dersom man er barn og ungdom?   Anette Winger begynte i 2010 et

Nasjonal veileder for CFS/ME

Til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og spesialhelsetjenesten. For pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Publisering av foredrag holdt i ME Ungdom/ME-foreningens regi

Vi annonserte for en stund siden at vi vil publisere (på en passordbeskyttet side) foredrag (video ev. presentasjoner) til våre medlemmer

Beskyttet: Foredrag av Katarina Lien

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Foredrag med Dr Saugstad

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

ME Dagen 2015 – Siste nytt om ME forskning

ME Foreningen Østfold og ME Ungdom Østfold ønsker deg velkommen til markering av den Internasjonale ME Dagen. Arrangementet er gratis