Foredrag den 14. April 2016: ME-syke barn og unges livskvalitet.

bilde_foredrag_14.04.16
Hvordan er det å leve med ME, dersom man er barn og ungdom?

 

Anette Winger begynte i 2010 et forskningsarbeid om smerte og livskvalitet hos ungdom med CFS/ME. Hun er Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor hun nå underviser og veileder sykepleierstudenter, samt jobber med fagutvikling og forskning. Anette vil forelese om sitt forskningsarbeid og hvordan livet blir helt annerledes med sykdommen. Studien viser at de unge har mye smerter, men det de opplever som tøffest er at de ikke klarer å delta sosialt.

“Det ungdommene opplevde som tøffest var at de ikke klarte å delta sosialt. De vil så gjerne være aktive, sammen med sine venner få være ungdom. De sier at de lever på siden av livet og at de blir glemt. Vi forventet at livskvaliteten blant ME-syke ungdommer ille være lav, men ikke så lav” sier Anette Winger i sin doktoravhandling.

Vi i foreningen ME ungdom Østfold vil holde et innlegg der vi vil peke på konsekvensene
sykdommen medfører, og hvordan debatten rundt sykdommen rammer våre
ungdommer. Det er mange utfordringer ved det å bli syk.

Varmt velkommen til helsepersonell, pårørende, venner og familie av ME-syke samt alle
som kommer i kontakt med ME-syke gjennom sitt arbeid i skolen eller liknende.

Vi vil dele våre erfaringer, og det vil bli mulighet til å stille spørsmål.

 

14. april kl. 18.30 til 20.30 på Glemmen videregående skole.
Påmelding: post@meungdom.no

Velkommen!

Comments are closed.