Hva er ME?

ME ( Myalgisk Encefalopati ) og CFS ( Chronic Fatigue Syndrome ) er to navn på samme sykdom.

anim95prosent

 

I Norge kalles sykdommen ofte for ME ( vi bruker det navnet ), og den kjennetegnes
ved at man blir utmattet selv ved minimal anstrengelse og aktivitet. Også hjernens
funksjoner ( intellektuell kapasitet ) rammes ofte. Man har ikke samme kapasitet som
før man ble syk.

Ungdommer med ME klarer ikke å hente seg inn igjen ved hvile, slik friske ungdommer
gjør. Noen fungerer «delvis» og deltar kanskje litt på noen aktiviteter eller skole, mens
andre er sengeliggende i lange perioder.

ME er en komplisert og usynlig sykdom. Å være ung og syk er vanskelig i en sårbar
periode av livet, der det er viktig å være som alle andre. Man ser helt normal ut, men
når man blir utslitt opplever man økende symptomer. I de påfølgende dagene ( 1 – 3
dager, kanskje en hel uke ) må man hente seg inn igjen før man kan gjenoppta det man
vanligvis klarer av aktiviteter.

Hvordan ville du ha følt deg om du løp maraton, med feber, var på skolen for å
konsentrere deg og samtidig skulle være til stede for dine venner? Slik oppleves det
å leve med ME.

ME er en sykdom der man føler at man aldri er helt uthvilt.