Rapport om ME-pasienters møte med NAV.

Norges ME-forening foretok i 2014 en spørreundersøkelse om ME-pasienters erfaringer i møte med NAV. Nå er rapporten publisert, og viser blant annet at 30% opplevde at kontakten med NAV gjorde dem sykere.

Les et sammendrag og finn link til rapporten i sin helhet her.

Comments are closed.