Se vår nye brosjyre om å være ung med ME

Vi er veldig fornøyd med at vi endelig har fått trykket en brosjyre som handler om å være ung med ME. Brosjyren henvender seg til den som er syk, til venner, familie, skole, helsevesen – ja, rett og slett alle som kan ha nytte av å vite hvordan det er å være ung med ME. Det er Maria Gulland som har stått for illustrasjoner og design av brosjyren.

IMAG2406 - Kopi - Kopi

 

Comments are closed.