Status Høsten 2017

 

Fra lederen:

 

Kjære medlemmer og støttespillere til ME Ungdom Østfold.

 

Vi er godt i gang med høsten. Sammen bretter vi opp
armene og ønsker å synliggjøre oss som forening.
Sammen får vi til mye. Som forening retter vi blikket
mot forskning, og har hovedfokus på hva som kan
«hjelpe» våre ungdommer og pårørende. Det skal
være raushet, pådriv, engasjement og refleksjon i oss
som forening. Vi har mye å ta fatt i uten tvil.

 

Vi er nå i gang med å planlegge flere foredrag, samt å få vist den nye filmen «Unrest».
Vi har en arbeidsgruppe som vil inviterer til en fagdag i 2018. Vi vil gjennomføre treff
for både pårørende og ungdommer, og er alltid opptatt av innspill fra dere. Vi går
spennende forskningstider i møte. Da vi sendte ut sommerhilsen var det tydelig at vi
var mange ungdomsmedlemmer. Et av våre mål er at vi i fremtiden får til mer lokale
treff, spesielt for de unge, i tillegg til våre større arrangementer.

 

Julebord for ungdommene er i år 30.11 på Quality i Sarpsborg. Det var stor deltagelse
sist år. Vi trenger flere til å hjelpe oss med å skape gode møteplasser, så om du har
kapasitet er du varmt velkommen i egne arbeidsgrupper. Vi vet at «vi er forskjellige»,
og at våre ungdommer har forskjellige behov. Noen har mange venner, noen har ingen.
Ved at vi kan tilby «noe», håper vi å forebygge ensomhet og tilby tilhørighet.

 

Som forening ønske oss en ME- koordinator som kan «bistå» våre ungdommer, og gi
gode råd tilungdommene og «de som er rundt». Det er noe vi tenker å søke midler om,
og vi håper å komme gjennom søkernåløyet. Vår forening deltar i en arbeidsgruppe for
å se på muligheter for å få til en landsdekkende forening for barn og unge.

 

Gjennom oss som forening er det nå alltid et pårørende kurs for barn og unge på
sykehuset Kalnes. Vi er også i dialog med sykehuset for at de over 18 år, skal få
«et forsvarlig» tilbud, knyttet til en avdeling. Vi kan ikke gi oss.

 

Ved at vi representerer flere og øker i antall – så synliggjør vi oss som organisasjon.
Derfor trenger vi dere som er medlemmer. Både familiemedlemmer og
støttemedlemmer. Klart vi trenger flere grasrotspillere. Det gjør at vi har noen
inntekter.

 

Varmt velkommen til våre arrangementer.

 

Forsatt god høst til deg og dine!
På vegne av oss i styret v/ Lene Ludvigsen, leder

Comments are closed.